Waar de "vereniging voor staat"...

De vereniging staat voor het samen muziek maken binnen verenigingsverband, waarbij we uitgaan dat alle leden actief deelnemen aan het gezamenlijk naar buiten komen als muziekvereniging.
Het samen beleven van nevenactiviteiten waarbij de leden vrij zijn om deel te nemen aan deze activiteiten.
Het bieden van een actieve vereniging waarin we op een verantwoorde manier met elkaar om gaan.
Het opleiden van muzikanten om in groepsverband muziek te maken en zich middels deze muziek te leren uiten op een positieve manier.
Leden zelf verantwoordelijkheid laten dragen. 
Leden de kans bieden om zich via deze vereniging te motiveren voor een culturele toekomst op gebied van muziek en dans.
Het bieden van de mogelijkheid voor het behalen van muziekdiploma's en educatieve vaardigheden.

De leden staan centraal...

De vereniging dient rekening te houden met de verscheidenheid van de leden ten aanzien van persoonlijkheid en begaafdheid, hetgeen tot uitdrukking moet worden gebracht in het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden van de vereniging. 
Voor de vorming van een verenigingsleven is, naast de muzikale ontwikkeling, de ontwikkeling van teamgeest, samenspelen en creativiteit van wezenlijk belang.
voor een muziekvereniging is het zeer belangrijk om in te spelen op de veranderende belangstelling voor onze doelgroep.
Het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de cultuur is een noodzaak om aansluiting bij hen te blijven vinden.
Een vertaling van deze visie is o.a. hoorbaar terug te vinden in de repertoire keuze en is te zien in de veranderingen die de club afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Blue Phoenix start met leden in de overgangsgroep van Jong Axel op de leeftijd van 12 jaar. Op hun 14 jaar gaan zij definitief over naar Blue Phoenix (het volwassen korps van Stichting Showcorpsen Axel).
Telkens na de bevrijdingstaptoe in Axel schuiven leden door van de ene groep naar de andere. (Rond 19 September)

Muziekdiploma...

Binnen de club streven we ernaar leden te laten komen tot het behalen van het A en B diploma HABRAFA.